Övrigt

Unik historik ger kunskap om fondvärlden

Henry Wiklund är upphovsmannen bakom Svenska litteratursällskapets historik Uppdraget som växte. Boken utgör en historia som i text, siffror och tabeller berättar om hur SLS från en liten förening utvecklades till en av de viktigaste finlandssvenska institutionerna. Med författarens tillstånd återges ett avsnitt i boken som beskriver fondväsendet i en separat pdf.

700 miljoner på Nokia-aktier

Henry Wiklund var själv VD för Litteratursällskapet mellan åren 1986 och 2008. Det är inget sammanträffande att just de åren var de viktigaste i SLS:s historia. Siffrorna visar detta mycket tydligt. Fram till åttiotalet förde Litteratursällskapet ekonomiskt sett en jämförelsevis anspråkslös tillvaro. Vid 100-årsjubileet 1985 var tillgångarna inte större än 99 miljoner i dagens penningvärde, medan tillgångarna vid millenieskiftet var 16 gånger större. I boken beskrivs omstruktureringen av förmögenheten Läs mer