Kultur allmän

Amos Anderson-föredrag på Villa Lante

Genom föreläsningar, forskning och kulturmöten har Villa Lante blivit ett finländskt fönster vidöppet mot europeiska influenser och strömningar. För att hedra grundaren av Finlands Rom-institut håller man, sedan år 2000, varje år Amos Anderson-föreläsningar inom institutets viktigaste forskningsfält. Konstsamfundet stöder föredragsserien med 10 000 euro.

I samarbete med föreningen Amici di Villa Lante al Gianicolo ordnas på Villa Lante föreläsningar, vetenskapliga seminarier och kulturevenemang, som t.ex. konserter och utställningar för allmänheten. Dessa äger vanligen rum en gång i månaden. Föreläsningarna hålls i regel på italienska och anknyter till institutets viktigaste forskningsfält: antikens och medeltidens historia, klassisk arkeologi, klassisk filologi och konsthistoria.

Amos Anderson-föredrag den 18 maj

Måndagen den Läs mer