Det nya museet och Forum i medvind, KSF Media bantar strukturen

Bekymmer men också glädjeämnen i vd Kaj-Gustaf Berghs vardag

I dag är jag glad över att projektet med Amos Andersons nya konstmuseum i Glaspalatset och under Glaspalatsets torg fortskrider helt enligt planerna, berättar Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh.

Museiprojektet förverkligas i nära samarbete med Helsingfors stad. Enligt planerna består nybygget huvudsakligen av utrymmen under Glaspalatsets torg. Glaspalatset, som är en skyddad byggnad, bevaras intakt med fortsatt restaurang- och affärsverksamhet. Bio Rex inklusive dess aula ansluts till museet.

Efter att alla tillstånd beviljats för projektet har planeringen av bygget tagit fart.

– Det har varit en mycket lyckad process, där samarbetet med stadens tjänstemän och politiker fungerat till belåtenhet, säger han.

Planerings- och byggarbetena uppskattas ta fyra år. Det nya museet i Glaspalatset kan stå färdigt år 2017.

– Vi hoppas kunna öppna dörrarna till Finlands 100-års jubileum, men det är inget absolut krav. Det viktiga är att allt är färdigt och att vi har något extravagant att placera på en utställningsyta över 2000 kvadratmeter.

Trots att Konstsamfundet förfogar över en ansenlig mängd konstverk, förslår dessa inte på långt när att fylla det nya museets behov.

– I ekonomiskt kärva tider är kulturen viktig, jag ser att vi har en uppgift att kunna erbjuda människorna upplevelser av det slag som konsten står för, säger Bergh.

Forums renovering klar i slutet av oktober

Ett annat av Kaj Gustaf Berghs glädjeämnen är affärskomplexet Forum. Renoveringen som inleddes 2010 slutförs nu i oktober och en återinvigning av den nedersta vången sker i slutet av månaden.

Jag kan med tillfredsställelse konstatera att tidtabellen hållit och att kostnadsnivån är sådan som den ska vara, säger han med nöjd min.

Nysatsningen på 60 miljoner har gjorts för att bekräfta Forums konkurrenskraft inom mode och samvaro. Affärslokalerna har blivit fler och kvadratmeterutrymmet ökat med upp till 8000 kvadratmeter. Restaurangvärlden nere i bottenvåningen har flyttat upp.

Forum täcker ett helt kvarter mellan Mannerheimvägen, Simonsgatan, Georgsgatan och Kalevagatan och som omfattar 35 modebutiker, 30 restauranger, 20 specialbutiker samt 30 övriga butiker såsom gåvo-, livsmedels-, inrednings- och fritidsbutiker och tjänster. Expansionen neråt, uppåt och åt sidorna ökar affärslokalerna med 8 000 m².

Björn Teir tackar för sig efter sju år

I dagarna har Björn Teir som i sju år varit VD för Forum Capita som Forums ansvariga bolagsman utnämnts till direktör för Stockmanns affärenheter Real Estate.

Han lämnar Forum med gott mod efter genomförd förnyelse.

– Mina 7 år i Forum har varit lärorika, givande och händelserika. Hela bolagskonstruktionen har förnyats och konsoliderats i en fastighetskapitalfond, förvaltningen har utvecklats och moderniserats, köpcentret har genomgått den största enskilda förnyelsen sedan det färdigställdes 1985 och kvarterets kontorslokaler har fått en mer framträdande roll i affärsverksamheten, berättar Björn Teir.

Dagens Forum fyller de internationella kraven på ett affärskvarter, CBD (Central Business District). Gränsen går vid Georgsgatan och från Brunnsgatan till Mikaelsgatan.

– Det har varit en glädje att få arbeta med duktiga och hängivna människor och investerare som värdesätter fastighetsförvaltning och -utveckling med det långsiktiga perspektivet, sammanfattar Teir.

KSF Media satsar på slimmad struktur

Efter avslutade samarbetsförhandlingar kommer 48 årsverken inom KSM Media att försvinna, av dessa är 30 inom innehållsproduktionen medan sälj och marknadsföring mister 14 årsverken. Inom administrationen och vikariat ska 4 årsverken bort.

Omorganiseringen och den nya strukturen träder i kraft från 2015.

KSF Medias VD Barbro Teir har konstaterat att kostnadsstrukturen inte går att täcka med intäkter från papperstidningarna, det vill säga prenumerationsintäkter och annonsintäkter. När försäljningen dessutom fortsätter minska så måste man skära i kostnaderna. Samtidigt fortsätter utvecklandet av nya produkter och tjänster, framförallt digitalt.

Enligt den nya strukturen kommer koncernens tidningar att bestå av gemensamt material och lokala unika nyheter. Samordningen syftar till att minska på dubbelarbetet.

För Kaj-Gustaf Bergh som ägarens VD har utvecklingen inom mediasektorn ingett bekymmer. Konstsamfundet är en av de få tidningsägare som skjutit till medel till sina tidningar. Och det kommer man att fortsätta med, men det finns en gräns. Att de innebär en minskas personalstyrka smärtar men någon annan utväg ser han inte.

– Å ena sidan har vi kunnat gå in och täcka en del av förlusten men det är ohållbart i längden att driva en förlustbringande verksamhet, säger han. Realiteterna kommer i mot och vi måste anpassa tidningsutgivningen till det som är möjligt. Och satsa på en digital utveckling, förklarar han.

Bergh tror att den nya strukturen med ökat samarbete mellan koncernens tidningar är en bra lösning och hoppas att samarbetet ska trygga KSM Medias tidningsutgivning.