JKMM Architects / Amos Rex

Amos Rex har öppnat!

Vårt nya konstmuseum Amos Rex öppnade 30.8.2018 för publiken. Redan innan öppningen var det möjligt att besöka Glaspalatstorget, en böljande evenemangsplats som samtidigt är tak till utställningssalarna. Läs mera här om Amos Rex och om den första utställningen teamLab. Amos Rex ligger i centrum av Helsingfors vid Mannerheimvägen 22-24.

Planeringen av Amos Rex inleddes år 2013 och byggnadsarbetena startade i januari 2016. Amos Rex föregångare var Amos Andersons konstmuseum på Georgsgatan i Helsingfors. Museet verkade 1965–2017 i mecenaten, tidningsförläggaren Amos Andersons (1878–1961) tidigare hem- och kontorsbyggnad. Amos Rex är ett privat konstmuseum vars byggnadsarbete och verksamhet bekostas av Föreningen Konstsamfundet.