Amos Andersons stipendium vid Finlands Rom-institut sammanför historieforskning, konst och ekonomi

Föreningen Konstsamfundets styrelse har i samarbete med Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae beslutit att instifta ett Amos Anderson-stipendium vid Finlands Rom-institut.
Amos Anderson, Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante. Det är därför ett naturligt val att låta det nya stipendiet bära hans namn.

Stipendiet för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom delas ut en gång per år till en stipendiat med forskningsområde inom Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med en vinkling på konst och ekonomi premieras. Finlands Rom-institut sköter ansökningsförfarandet och stipendiaten väljs i samråd mellan institutet och Konstsamfundet. Stipendiaten skall vara doktorand, post doc eller på därmed motsvarande utbildningsnivå och forskningsarbetet skall vara avsett att primärt publiceras på svenska.

”Amos Anderson önskade redan innan grundandet av Finlands Rom-institut att vetenskap, konst och näringsliv skulle få samarbeta vid Villa Lante. Det här avspeglar sig i det nyutlysta stipendiet, som förutom Rom-institutets klassiska forskningsområden även välkomnar en inriktning på konst och ekonomi. Stipendiet kompletterar det utbud av vistelsemöjligheter vid Rom-institutet som redan erbjuds genom att bredda möjligheterna för forskare med svenska som publikationsspråk”, säger Kaj-Gustaf Bergh, VD vid Konstsamfundet.

”Finlands Rom-instituts stiftelse vill möjliggöra studietid i Rom för finländska studenter och forskare, framför allt för de som är i början av sin forskarkarriär. Humaniora är under ständig utveckling, och vi hoppas att inriktningen på konst och ekonomi inspirerar nya sökande. Amos Anderson var en av institutets närmaste vänner när det grundades för över sextio år sedan, och vi är mycket glada över att hans arv och minne lever vidare i form av det nya stipendiet.” säger Tuomas M. S. Lehtonen, styrelseordförande för Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae.

Det första stipendiet utlyses 1.9.2017 med deadline 30.9.2017 och den första valda stipendiaten inleder sina studier i Rom under år 2018.

Till stipendiet: www.irfrome.org