Amos Anderson-föredrag på Villa Lante

Genom föreläsningar, forskning och kulturmöten har Villa Lante blivit ett finländskt fönster vidöppet mot europeiska influenser och strömningar. För att hedra grundaren av Finlands Rom-institut håller man, sedan år 2000, varje år Amos Anderson-föreläsningar inom institutets viktigaste forskningsfält. Konstsamfundet stöder föredragsserien med 10 000 euro.

I samarbete med föreningen Amici di Villa Lante al Gianicolo ordnas på Villa Lante föreläsningar, vetenskapliga seminarier och kulturevenemang, som t.ex. konserter och utställningar för allmänheten. Dessa äger vanligen rum en gång i månaden. Föreläsningarna hålls i regel på italienska och anknyter till institutets viktigaste forskningsfält: antikens och medeltidens historia, klassisk arkeologi, klassisk filologi och konsthistoria.

Amos Anderson-föredrag den 18 maj

Måndagen den 18 maj 2015 kl. 18 går årets första Amos Anderson-föredrag av stapeln. Det hålls på italienska av professor Arnold Esch, Direttore emerito dell’Istituto Storico Germanico di Roma Accademico dei Lincei. Föredraget har rubriken Memoria personale e cronologia storica della gente comune nel medioevo.

Antikens och samtidens mötesplats

Villa Lante är en av Roms bäst bevarade renässansvillor. Jämte Villa Madama utgör den ett värdefullt exempel på Rafaelskolans verk i Rom och Medicipåvarnas ”gyllene era”. Under sin långa historia har byggnaden varit bland annat sommarhus för romerska aristokrater och internationell kultursalong. Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae och finska staten köpte villan 1950 och Finlands Rominstitut började sin verksamhet där år 1954.

Det har i år förflutit 61 år sedan Villa Lante invigdes. Vid invigningen närvarade bl.a. Amos Anderson.