Affärslokalerna i Glaspalatset är inflyttningsklara

Vid Glaspalatset i Helsingfors byggs ett underjordiskt museum för det nya konstmuseet Amos Rex. Bygget påbörjades i januari 2016. Samtidigt grundrenoveras hela glaspalatsbyggnaden.

Den första delen av helheten blev klar för inflyttning i början av mars 2017. Staketet, som dolt Glaspalatsets fasad mot Mannerheimvägen, avlägsnades delvis och de nyrenoverade affärslokalerna är nu synliga. I slutet av månaden kommer samtliga hyresgäster att ha inlett sin verksamhet i de nya utrymmena.

Affärslokalerna har renoverats och restaurerats i gott samförstånd med museiverket under ledning av huvudansvariga arkitekten Asmo Jaaksi från JKMM.

–Lokalerna är idag närmare det ursprungliga utseendet gällande färg och materialval än de var innan renoveringen. Alla ytor är förnyade, armaturerna har restaurerats och fasaden har målats, säger Henrik Johansson, vd för Fastighetsaktiebolaget Glaspalatset i Helsingfors.

Också de många och stora fönstren i Glaspalatset har restaurerats. Mycket av det gamla har kunnat tas till vara och återställas eller återanvändas, även om man naturligtvis också har installerat nytt, så som ventilationstekniken.

Den nu färdigställda delen av Glaspalatset utgör ca 25 % av helhetsprojektet inklusive tillbyggnaden. Ännu kvarstår alltså tre fjärdedelar av projektet.

-Följande del som färdigställs är kontorslokalerna i flygeln mot Simonsgatan, de blir klara för inflyttning i november 2017. Byggprojektet fortsätter nu med fokus på nybygget under jord, säger Johansson, som hoppas på att tidtabellen skall hålla:

-Det var en fullständig överraskning för oss att de gjutjärnsavlopp som installerats i slutet av 1990-talet vid den senaste renoveringen redan hade blivit totalt sönderfrätta! En oönskad komplikation som ledde till omplanering av arbetet och nya tidtabeller för arbetsstyrkan, som när den var som störst uppgick till ca 140 personer.

Bild: Cata Portin