Konstsamfundets tidningar går ihop i ett enda bolag

Styrelserna i KSF Media, Västra Nylands tidningar, Hufvudstadsbladet och Östra Nylands tidningar förordar ett arrangemang där alla fyra företag slås ihop till ett.

I praktiken genomförs sammanslagningen så, att KSF Media köper verksamheten av de tre andra bolagen, varefter deras verksamhet upphör.

Detta är en del av den strategiprocess som inleddes i slutet av fjolåret. Det är den operativa ledningen som föreslagit åtgärden.

För Konstsamfundet är det viktigt att stöda de tankar som den operativa ledningen för KSF Media utarbetat i strategiarbetet.

Konstsamfundet har på sitt styrelsemöte 24.11.2009 fastställt 10 principer för ägandet av media. Dessa principer ligger som grund för det strategiarbete som nu närmar sig implementeringsstadiet. Sammanslagningen skall underlätta strategins implementering.

Chefredaktörerna Camilla Berggren (Östra Nyland), Stefan Holmström (Borgåbladet), Hannu Olkinuora (Hufvudstadsbladet) och Tommy Westerlund (Västra Nyland) utnämns även till resultatansvariga tidningschefer för respektive tidning. Henrik Johansson fortsätter som VD för KSF Media.

För mig personligen innebär detta en återgång till tidigare, då jag fungerade som ordförande i varje bolag. I framtiden deltar chefredaktörerna på KSF Medias styrelsemöten och kommunikationen mellan Konstsamfundets VD och chefredaktörerna blir kontinuerlig.

Jag läser alla våra tidningar och min personliga åsikt är att vi lyckats mycket bra med vårt uppdrag. Innehållet i tidningarna håller hög kvalitet och motsvarar bra det varumärke som var och en står för. För mig som läsare utgör annonserna en viktig del av innehållet och där tycker jag att Hbl varit en aning mager på senaste tiden.

Min förhoppning är att denna åtgärd där gruppens hela operativa verksamhet förläggs i samma bolag skall avlägsna de sista hindren för optimalt utnyttjande av det fantastiska kunnande och yrkesskicklighet som finns i vår mediegrupp.

Den stolthet som jag upplever att var och en har för sin respektive tidning är något som utgör grunden för varje tidnings framgång. Hoppas att denna tekniska åtgärd skapar möjlighet för att varje tidning kan göras ännu bättre än i dag.