Årsmagasinet Konstsam

Med anledningen av att det förflutit 70 år sedan doktor Amos Anderson grundade Föreningen Konstsamfundet har föreningen givit ut sitt första årsmagsin. Genom årets och kommande årsmagasin vill föreningen berätta för den som det intresserar om Konstsamfundet och fjolårets verksamhet.

Konstsamfundet utgör en liten del av det stora maskineri som jobbar för ett tvåspråkigt Finland. Den stora finansiären är naturligtvis samhället. Lika viktigt är den stora mängd frivilligt arbete som görs för att bibehålla Finland som ett tvåspråkigt land. Jag brukar säga, att samhället bekostar traktorn, det frivilliga arbetet är bränslet och Konstsamfundet bidrar med olja för att hjälpa det hela att fungera ännu bättre.

Genom att donera sin förmögenhet till Konstsamfundet, skapade doktor Amos Anderson grunden för den förmögenhet som idag uppgår till 500 miljoner euro. Tack vare skicklig och tursam förvaltning i snart 50 år, är det möjligt för Konstsamfundet att förverkliga sitt allmännyttiga uppdrag så som det stipuleras i föreningens stadgar. Trots mycket svåra ekonomiska betingelser, kunde Konstsamfundet även i fjol bidra till det svenska i Finland med en betydande summa.

Utan framgångsrik förvaltning finns inget att dela ut. Utan svenskan i Finland finns ingen motivering att förvalta.

Vi önskar att vårt magasin skall erbjuda positiva stunder för positiva tankar för ett tvåspråkigt Finland.

Konstsam